Behandeling

Er bestaat geen genezing voor PCD, maar de klachten kunnen door goede (en tijdige!) behandeling wel sterk verminderen. De ernst van de klachten bepaalt welke behandeling moet worden toegepast. Longontsteking, een vaak optredende complicatie, kan behandeld worden met antibiotica. Veel mensen met PCD hebben baat bij het regelmatig ophoesten van slijm. Dit ophoesten van slijm ondersteunt de slijmbeweging in de luchtwegen. De longen blijven beter schoon waardoor infecties minder kans krijgen. Hiervoor bestaan ondersteunende technieken.

In veel gevallen is het noodzakelijk om de keel-en/of neusamandelen te verwijderen.

Bij veelvuldig optredende oorontstekingen kunnen buisjes in de oren verlichting geven.

De onbekendheid van de aandoening PCD leidt vaak tot onbegrip vanuit de omgeving. Vooral omdat de aandoening niet duidelijk zichtbaar is, worden de klachten door de omgeving vaak als aanstellerij gezien. Dit onbegrip, samen met het feit dat PCD een chronische aandoening is, kan soms tot sociale en/of psychische problemen leiden.