Heeft u nog vragen?

Meer informatie over PCD vindt u in de brochure ‘Primaire Ciliaire Dyskinesie’. Hierin vindt u een antwoord op veel gestelde vragen over onderzoek, behandeling en bijvoorbeeld erfelijkheid. Deze brochure is te bestellen door  €5,- over te maken op IBAN: NL 33 ABNA 0465055214 ten name van de St. PCD Belangengroep onder vermelding van  “brochure”.

 

De Stichting PCD-Belangengroep behartigt de belangen van PCD-patiënten in Nederland. Hier kunt u terecht met alle niet-medische vragen over PCD. Verder zorgt deze belangengroep onder andere voor:

  • het informeren van de patiënt en zijn/haar omgeving;
  • het geven van voorlichting over PCD aan artsen en andere hulpverleners
  • organiseren van activiteiten, zoals voorlichtingsbijeenkomsten voor mensen met PCD.

Voor meer informatie kunt terecht bij het secretariaat van de stichting:

Giften en donaties zijn welkom op IBAN: NL 33 ABNA 0465055214 ten name van de St. PCD Belangengroep onder vermelding van  “donatie”.

Deze tekst kwam tot stand in samenwerking met de Wetenschaps winkel Geneeskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Tekst: drs R.A.P.A. Hessels