Wanneer denken aan PCD?

Hieronder wordt aangegeven wanneer aan PCD gedacht moet worden. Het bestaan van PCD is waarschijnlijker als meerdere van onderstaande punten tegelijk optreden.

  • Onbegrepen luchtwegklachten, zoals veel hoesten, niezen, slijm opgeven en/of vaak longontsteking, bronchitis, oorontsteking en neusbijholte-ontstekingen. Voorgeschreven medicijnen en behandelingen lijken vaak niet te helpen.
  • De hierboven beschreven klachten komen voor in de naaste familie (broers, zussen), of bij een van de naaste familieleden is reeds PCD vastgesteld.
  • De bovenstaande klachten in combinatie met ongewenste kinderloosheid.
  • De bovenstaande klachten in combinatie met een zogenoemde situs inversus. Dit is een links-rechts spiegelligging van organen in de borst- en/of buikholte. PCD met situs inversus noemen we het syndroom van Kartagener.